Ik richt mij op projecten en events binnen de kunst & cultuursector.

Als een echte pionier onderzoek ik  wat een organisatie of omgeving nodig heeft.

Samen met een team professionals zorg ik voor    een cultuur divers programma met de focus op vernieuwing, verbreding en verdieping.

Kunst & Cultuur, Literatuur, Culturele Diversiteit, Emancipatie en Jongeren zijn de rode draad in mijn programma's. PROGRAMMAMAKER